NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/54/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 sierpnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. )

Uchwała nr IX/54/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. )


UCHWAŁA Nr IX/54/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (933kB) pdf

Załącznik nr 1- Dochody (633kB) pdf

Załącznik nr 2- Wydatki (878kB) pdf

Załącznik nr 3- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku (1560kB) pdf

Załącznik nr 4- Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na rok 2015 rok (398kB) pdf

Załacznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. (146kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2015.3185 z dnia 2015-10-26

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (23 października 2015, 12:11:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (23 listopada 2015, 11:25:37)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438