NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/279/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała nr XXIV/279/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 28 listopada 2013 roku


UCHWAŁA NR XXIV/279/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (3284kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2014 r. poz. 112 z dnia 2014-01-13

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 stycznia 2014, 00:01:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 stycznia 2014, 12:17:40)
Zmieniono: publikacja numeru dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1500