NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/268/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2013zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.

Uchwała nr XXIII/268/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2013


zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIII/268/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014 (1393kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2013, 10:08:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762