NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/267/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2013zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11,art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.

Uchwała nr XXIII/267/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2013


zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11,art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIII/267/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwal (394kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2013, 10:05:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1273