NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/266/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2013określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 27 ust. 2 i 3, i art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.

Uchwała nr XXIII/266/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2013


określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 27 ust. 2 i 3, i art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIII/266/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubraniec (968kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (181kB) pdf

Załączniki do uchwały (172kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2013 poz. 3435 z dnia 2013-11-20

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2013, 10:02:19)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 listopada 2013, 12:11:11)
Zmieniono: publikacja nr dziennika urz. woj. kuj-pom

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074