NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/264/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2013zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Uchwała nr XXIII/264/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2013


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIII/264/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (999kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/264/2013 - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK (162kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/264/2013 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK (189kB) pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/264/2013 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU (234kB) pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/264/2013 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. (137kB) pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/264/2013 - Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/264/2013 (194kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2013, 09:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 745