NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/259/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 26 września 2013zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )

Uchwała nr XXII/259/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 26 września 2013


zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )


UCHWAŁA NR XXII/259/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gmin (348kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2013 poz. 3131 z dnia 2013-10-28

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2013, 11:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286