NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/258/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 26 września 2013uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 dla Gminy LubraniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ), w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

Uchwała nr XXII/258/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 26 września 2013


uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 dla Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ), w związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )


UCHWAŁA NR XXII/258/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 dla Gminy Lubraniec (512kB) pdf

Załącznik do uchwały - Tabela 1 - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 – 2015 dla zadań inwestycyjnych realizowanych prze gminę i miasto Lubraniec oraz przy wsparciu środkami Unii Europejskiej opis zadań i źródła finansowania (553kB) pdf

Załącznik do uchwały - Tabela 2 - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 - 2015 dla zadań realizowanych przez Gminę Lubraniec oraz przy wsparciu środkami Unii Europejskiej – planowane wydatki wg lat (373kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2013, 11:30:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790