NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/113/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2011uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr IX/113/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2011


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


UCHWAŁA NR IX/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020 (168kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC (239kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015 (136kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 lutego 2012, 12:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437