NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/107/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Uchwała nr IX/107/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


UCHWAŁA NR IX/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na (117kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2012. 581. z dnia 2012-03-16

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 lutego 2012, 11:49:52)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 lutego 2013, 14:33:43)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1643