NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/105/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2011określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. )

Uchwała nr IX/105/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2011


określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. )


UCHWAŁA NR IX/105/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwa (144kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2012. 580. z dnia 2012-03-16

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 lutego 2012, 11:44:23)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (26 lutego 2013, 14:32:04)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2109