Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annowo

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.7.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 26 czerwca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt. 3 ustawy p.z.p 

zamówienie na:

„Przebudowę infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.6.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: zdublowana informacja o postępowaniu przetargowym 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)