Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.15.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 16 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Modernizację i wyposażenie PSZOK w Lubrańcui

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.10.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 16 maja 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 18 maja 2022 roku 

zamówienie na:

Przebudowę z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: Zp.271.7.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 25 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt. 3 ustawy p.z.p 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: Zp.271.6.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 22 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

Modernizacja i wyposażenie PSZOK w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.4.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 14 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt. 7 ustawy p.z.p.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)