Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 września 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)