Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowę ulic gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 3 000 0000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania (dla wszystkich części) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ZGŁOWIĄCZKA

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93.1.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)