Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowę fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)