Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

”Dostawę sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.14.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania - www.miniportal.uzp.gov.pl 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.13.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 21 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2022 roku 

zamówienie na:

”Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.11.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 25 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2022 roku 

zamówienie na:

Zakup laptopów i komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.12.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 20 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Umowa zawarta w dniu 07 lipca 2022 roku 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.9.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 9 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Umowa zawarta w dniu 20 maja 2022 roku 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.8.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 27 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 09 maja 2022 roku 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.5.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 6 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 09 maja 2022 roku 

zamówienie na:

” Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek ”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.3.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 21 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 04 kwietnia 2022 roku 

zamówienie na:

Modernizację LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.2.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 21 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Udzielono zamówienia publicznego 

zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.271.1.2022
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tzw. progów uniijnych
termin składania ofert: 14 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: Udzielono zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)