Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i powyżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Udzielono zamówienia publicznego 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych- IV etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.5.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 8 października 2021  09:00
wynik postępowania: Udzielono wykonanie zamówienia 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 800 000,00 zł na finasowanie planowanego deficytu budżetu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.4.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2021  09:00
wynik postępowania: Udzielono wykonanie zamówienia 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - III etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 30 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 19 sierpnia 2021 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.: ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński Olsza 3; 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 17 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 sierpnia 2021 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych ul.Kopernika,Szkolnej i Mierosławskiego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.1.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 14 czerwca 2021 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn  

zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 01 lutego 2021 roku INSTALTECH Sp. z o.o. ul. P.O.W. 32 lok. 27; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec II etap - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żydowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 lutego 2021 roku Panu Piotrowi Kurkowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn." ZAKŁAD USŁUG WIERTNICZYCH "STUDWIERT" Piotr Kurkowski POKRZYWNO 132; 86-330 MEŁNO  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)