Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (w części pierwszej i drugiej zamówienia) powierzono w dniu 30 grudnia 2020 roku Panu Józefowi Rosołowskiemu "USŁUGI KOMUNALNE" Józef Rosołowski 87-890 Lubraniec Kolonia Piaski 32 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: powyżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2020 roku Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Saniko" sp. z o.o. ul. Komunalna 4;87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - III etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (we wszystkich częściach zamówienia) powierzono w dniu 03 listopada 2020 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej "DROGTOM" Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość: poniżej 214 000 euro i powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 22 października 2020 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Petromot 62-560 Skulsk, ul. Konińska 45  

zamówienie na:

Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 17 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 września 2020 roku Panu Marcinowi Norberczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. HYDROPLUS Marcin Norberczak Łagiewniki 6/16; 88-150 Kruszwica 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 września 2020 roku MCC S.A. ul. Kaliska 11;87-860 Chodecz (część pierwsza, trzecia i piąta zamówienia) oraz Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Drogowemu Sp. z o.o. Olsza 3; 88-300 Mogilno (część druga, czwarta i szósta zamówienia)  

zamówienie na:

Budowę świetlicy wiejskiej w Wiktorowie - IV etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2020
wartość: pozyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 21 września 2020 roku firmie: DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowę boiska do piłki nożnej w Kazaniu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZO.271.6.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 03 listopada 2020 roku spółce z o.o. Spółce komandytowej GRUMIX ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów 

zamówienie na:

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żydowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 01 października 2020 roku Zakładowi Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn  

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 03 sierpnia 2020 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn w części pierwszej i trzeciej zamówienia, PRDI UNIDROMEX 88-100 Inowrocław ul. Popowicka 36 w części drugiej zamówienia oraz Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Drogowemu Sp. z o.o. Olsza 3; 88-300 Mogilno w części czwartej zamówienia. 

zamówienie na:

Budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: powyżej 30000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 sierpnia 2020 roku "KAN-EKO" INSTALACJE Spółka z o.o. Rynek 15; 98-240 Szadek 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 4 828 000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 14 lipca 2020 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu 

zamówienie na:

Remont dróg gminnych Lubraniec Parcele – Krowice, Dąbie Kujawskie – Kąkowa Wola oraz Redecz Wielki

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2020
wartość: powyżej 30000 euro i poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 25 maja 2020 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn w części pierwszej i trzeciej zamówienia oraz FIRMIE INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ DROGTOM sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek w części drugiej zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)