Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 01 lutego 2019 roku firmie: TONSMEIER Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127; 99-300 Kutno 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 1 170 000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 listopada 2018 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2018  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 października 2018 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Petromot ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Rozbudowę drogi gminnej Krowice - Bielawy

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 października 2018 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Adaptację pomieszczeń SP w Siemnówku na klub "Senior+"

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 października 2018 roku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "DOMART" Ireneusz Paradziński, Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B;87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Budowę świetlicy wiejskiej w Wiktorowie - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 24 września 2018 roku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu DOMART Ireneusz Paradziński, Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (na pierwsza, drugą i trzecią zamówienia) powierzono w dniu 28 sierpnia 2018 roku firmie: MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 sierpnia 2018 roku Wykonawcy - EPROSUMENT Spółka akcyjna ul. Grunwaldzka 207/7 85-451 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (na część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą,piątą, szóstą, ósmą dziewiątą, dziesiątą) powierzono w dniu 17 lipca 2018 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II 7; 87-853 Kruszyn  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 11 czerwca 2018 roku Bankowi Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28 87-100 T o r u ń  

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 20 kwietnia 2018 roku Panu Krzysztofowi Wasielewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. "TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski Czołpin 12;88-210 Dobre 

zamówienie na:

PRZEBUDOWĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE – BODZANOWO – AGNIESZKOWO – ŻYDOWO – REDECZ WIELKI

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 marca 2018 roku:Konsorcjum firm: MCC S.A. ul. Kaliska 11; 87-860 Chodecz - lider, Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek (część pierwsza zamówienia) oraz FIRMIE INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ "DROGTOM" sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek (część druga zamówienia) 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2018  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 lutego 2018 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn"ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński Olsza 3; 88-300 Mogilno 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)