Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 grudnia 2017 roku firmie TONSMEIER Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127; 99-300 Kutno 

zamówienie na:

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (część pierwsza i druga zamówienia) powierzono w dniu 20 listopada 2017 roku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "DOMART" Ireneusz Paradziński, Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B; 87-890 Lubraniec  

zamówienie na:

Przebudowę ulic gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 listopada 2017 roku: część druga zamówienia Pani Danucie Mamrzyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pn. Zakład Budowlany "MELBUD" ul. Włocławska 23A; 87-617 Bobrowniki, Część pierwsza, trzecia i czwarta zamówienia: Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 października 2017 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PETROMOT ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 11 października 2017 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-890 Lubraniec na część trzecią zamówienia. Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, dla części pierwszej i drugiej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 3 000 0000,00 zł NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 września 2017 roku Wykonawcy: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28; 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Remont pałacu w Ossowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 sierpnia 2017 roku Panu Ireneuszowi Paradzińskiemu i Panu Zbigniewowi Przybyszowi, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DOMART” Ireneusz Paradziński, Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B; 87-890 Lubraniec  

zamówienie na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 sierpnia 2017 roku konsorcjum wykonawców: Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22; 87-704 Bądkowo – lider Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. Baruchowo 87-821 Baruchowo - partner  

zamówienie na:

Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 sierpnia 2017 roku Zakładowi Techniki Cieplnej EKO-RODAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gen. Sowińskiego 4-10; 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (na wszystkie części zamówienia) powierzono w dniu 27 lipca 2017 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi ul. Jana Pawła II nr 7 ; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

PRZEBUDOWĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI ŻYDOWO-REDECZ WIELKI-REDECZ KALNY – KROWICE - BIELAWY

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia - część druga i trzecia zamówienia - powierzono w dniu 15 marca 2017 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej "DROGTOM" Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek, część pierwsza zamówienia w dniu 17 marca 2017 roku Przedsiębiorstwu Robót Drogowych INODRÓG sp. z o.o. ul. Budowlana 38; 88-100 Inowrocław 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)