Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.205
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2015 roku firmie TONSMEIER Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127; 99-300 Kutno 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 23 października 2015 roku Panu Jarosławowi Kwiatkowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. "TRANS-OLL" Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A; 62-710 Władysławów 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 12 października 2015 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek (część dziewiąta zamówienia) oraz Pani Angelice Jabłońskie, prowadzącej działalność gospodarczą pn "Firma Handlowo-Usługowa Angelika Jabłońska Baruchowo 8A; 87-821 Baruchowo (część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, szósta, siódma, ósma, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta zamówienia),  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubraniec.

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 września 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 września 2015 roku: część pierwsza zamówienia - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.część druga zamówienia: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 ul. Komorska 29/33; 04-161 Warszawa, część trzecia zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo Centralne Toruń Region Północny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu ul. Kościuszki 71; 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 17 sierpnia 2015 roku: - część druga, trzecia, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, trzynasta i czternasta zamówienia Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek, - część dwunasta zamówienia Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn oraz w dniu 31 sierpnia 2015 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek na część pierwszą, czwartą i piątą zamówienia. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3 500 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 19 czerwca 2015 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 maja 2015 roku Panu Łukaszowi Wilczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.:"AgroWap" Wilczyński Łukasz Trzebiegoszcz 13; 87-600 Lipno  

zamówienie na:

Budowę internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 11 maja 2015 roku Wykonawcy - LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7A; 85-098 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Przebudowę ciągu komunikacyjnego Koniec-Biernatki-Kłobia-Gołębin-Ossowo-Sokołowo

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2015  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 17 kwietnia 2015 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)