Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.17.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 25 marca 2015 roku Spółce z o.o. ENERGA Oświetlenie ul. rzemieślnicza 17/19; 81-855 Sopot 

zamówienie na:

Utrzymanie czystości na ulicach, placach, parkingach i chodnikach Lubrańca

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2014 roku Panu Józefowi Rosołowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn USŁUGI KOMUNALNE Józef Rosołowski ul. Bs. Lubrańskiego 15; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 23 grudnia 2014 roku "TONSMEIER" Centrum sp. z o.o. Oddział: 62-600 Koło, ul. Sosnowa 1 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2014  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 października 2014 roku firmie: TRANS-KOL PALIWA ul. Toruńska 186; 62-600 Koło  

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 października 2014 roku firmie: PETROMAN II sp. z o.o. Lubraniec Parcele 54; 87-890 Lubraniec  

zamówienie na:

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawy pomocy dydaktycznych

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 października 2014 roku Panu Jakubowi Michałowskiemu zam. przy ul. Heweliusza 4/6 m 6; 60-281 Poznań, prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z siedzibą przy ul. Przełęcz 51; 60-115 Poznań  

zamówienie na:

Modernizację budynków komunalnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia
nr sprawy: ZP.271.13.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2014  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 21 października 2014 roku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "DOMART" Ireneusz Paradziński Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3000000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 24 października 2014 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7 

zamówienie na:

Termomodernizację budynku Domu Ludowego i Stadionu w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro euro
termin składania ofert: 16 września 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (część pierwsza i część druga zamówienia) powierzono w dniu 08 października 2014 roku Panu Lesławowi Wilińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn Zakład Blacharski Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50 A; 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 września 2014 roku Panu Mirosławowi Budzińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Budowlanych Mirosław Budziński ul. Ciborowskiego 24 87-880 Brześć Kujawski 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19; 87-732 Lubanie 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 lipca 2014 roku: część pierwsza zamówienia - Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek, część druga zamówienia: Konsorcjum; LIDER: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe sp z o.o. Olsza3; 88-300 Mogilno, PARTNER: Zakład Usług Drogowych Olsza3; 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Przebudowę ciągu komunikacyjnego Dobierzyn-Bielawy-Kazanie-Sokołowo

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 14 lipca 2014 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn (część pierwsza i część druga zamówienia) 

zamówienie na:

Przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2014
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 czerwca 2014 roku Sp. z o.o. GIRDER ulica Jana Pawła II 15; 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 27 czerwca 2014 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. Baruchowo 87-821 Baruchowo 

zamówienie na:

Dostawę gruzu i kamienia wapiennego

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2014  12:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 15 maja 2014 roku: - część pierwsza zamówienia - Pani Angelice Jabłońskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pn Firma Handlowo-Usługowa "ITC" Angelika Jabłońska 87-821 Baruchowo, Baruchowo 8A, - część druga zamówienia Panu Tomaszowi Jasiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Transportowe "EUROTRANS" Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11; 88-100 Inowrocław  

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2014
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 15 maja 2014 roku Panu Tomaszowi Jasiak, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Transportowe "EUROTRANS" Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11; 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2014  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 maja 2014 roku: część pierwsza zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część druga zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część trzecia zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część czwarta zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część piąta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek część szósta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek część siódma zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część ósma zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część dziewiąta zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część dziesiąta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek część jedenasta zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część dwunasta zamówienia - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn część trzynasta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek część czternasta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek część piętnasta zamówienia - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot należnego Gminie Lubraniec podatku od towarów i usług (VAT).

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2014  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono DSC LEGAL K.Zięba Sp.k. ul. Grunwaldzka 209 80-266 Gdańsk  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)