Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych w ramach indywidualizacji nauczania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 02 stycznia 2014 roku Panu Jakubowi Michałowskiemu zam. przy ul. Heweliusza 4/6 m 6; 60-281 Poznań, prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z siedzibą przy ul. Przełęcz 51; 60-115 Poznań 

zamówienie na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBRANIEC

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 23 grudnia 2013 roku Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta "EKO SERWIS" sp. z o.o. Kutno Oddział: 62-600 Koło,ul.Sosnowa 1 

zamówienie na:

Stałe tankowanie w olej napędowy pojazdów

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.2.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  15:30
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 20 grudnia 2013 roku Sp. z o.o. PETROMAN II z siedzibą w Lubrańcu Parcele 54; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Stałe tankowanie w olej napędowy i benzynę bezołowiową pojazdów

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.21.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  15:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 20 grudnia 2013 roku Sp. z o.o. PETROMAN II z siedzibą w Lubrańcu Parcele 54; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Utrzymanie czystości na ulicach, placach, parkingach i chodnikach Lubrańca

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.18.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 23 grudnia 2013 roku Usługi Komunalne Józef Rosołowski ul. Bs. Lubrańskiego 15 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 listopada 2013 roku: część pierwsza, druga, trzecia i czwarta zamówienia - Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu sp. z o.o. ul.Słowackiego 22; 87-890 Lubraniec, część piata zamówienia - Panu Piotrowi Przybyszowi Świątniki 12A; 87-890 Lubraniec, część szósta zamówienia - Gospodarstwo Rolne Sławomir Humański Rabinowo 34; 87-890 Lubraniec, część siódma zamówienia - USŁUGI ZWIĄZANE Z UPRAWAMI ROLNYMI Karol Matusiak Skaszyn 2; 87-865 Izbica Kujawska, część ósma zamówienia - Panu Jarosławowi Nowakowskiemu Rabinowo 10; 87-890 Lubraniec, część dziewiąta zamówienia- Skup Żywca WALDEX Rabinowo 45; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w Redczu Wielkim

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 listopada 2013 roku Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" sp zo.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowę boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Kłobi i Zgłowiączce

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (część pierwsza i druga zamówienia) powierzono w dniu 12 listopada 2013 roku Panu Aleksandrowi Michałowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Central Kort NAWIERZCHNIE SPORTOWE Aleksander Michałowski ul. Głowackiego 35/46 20-060 Lublin 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.15.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2013  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 24 października 2013 roku TRANS-KOL PALIWA ul. Toruńska 186; 62-600 Koło 

zamówienie na:

Budowę kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 14 listopada 2013 roku EURO BUD FIRMA INŻYNIERYJNA K.S. Sarnowscy Spółka Jawna ul. Mielęcińska 11a; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 12 listopada 2013 roku Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.: Firma Handlowo-Usługowa "KRZYŚ" Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22; 87-704 Bądkowo 

zamówienie na:

Dostawę z montażem sprzętu pożarniczego

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.ZP.1.2.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2013  12:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 21 października 2013 roku Spółce KADIMEX S.A. ul. Wólczyńska 290; 01-919 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 października 2013 roku Spółce z o.o. TRANS-KOL PALIWA ul. Toruńska 186; 62-600 Koło 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 13 września 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 27 września 2013 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś, ulica Jana Pawła II Nr 7 87-843 Kruszyn (część jedenasta zamówienia) i Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek (cześć pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, dwunasta i trzynasta zamówienia)  

zamówienie na:

Remont budynku synagogi (dawnej boźnicy) w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 września 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 września 2013 roku Panu Mariuszowi Rabakowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn "MARINBUD" Mariusz Robakowski Palczewo 33; 88-230 Piotrków Kujawski 

zamówienie na:

Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.ZP.1.1.2013
wartość: powyżej 130 000,00 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 sierpnia 2013 roku Przedsiębiorstwu Specjalistycznemu "bocar" sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15; 42-263 Wrzosowa 

zamówienie na:

Budowę pomostu spacerowego z balkonami widokowymi w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 04 września 2013 roku firmie POMOST Izabela Schellenberger-Olechnowska ul. Sportowa 3, 67-410 Sława 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź na długości 1,92 km

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 05 sierpnia 2013 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej "DROGTOM" Sp z o.o. Al. K. Wielkiego 1b; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Przebudowę fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 sierpnia 2013 roku P.P.U.H. "ŚWIAT WODY" Dariusz Sławianowski REDECZ WIELKI 12; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2013
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 03 lipca 2013 roku Zakładowi Ogólnobudowlanemu GRAFFITI Paweł Lewandowski Szybka 30; 88-200 Radziejów  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »