Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Utrzymanie czystości na ulicach, placach, parkingach i chodnikach Lubrańca

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.8.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 grudnia 2012 roku Wykonawcy - USŁUGI KOMUNALNE Józef Rosołowski ul. bp. Lubrańskiegp 15; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Stałe tankowanie w olej napędowy i benzynę bezołowiową pojazdów

zamawiający: Zespół Obslugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.2.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  15:30
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 13 grudnia 2012 roku Spółce z o.o. PETROMAN II z siedzibą w Lubrańcu Parcele 54;87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Stałe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.10.2012
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  15:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 13 grudnia 2012 roku Sp. z o.o. PETROMAN II Lubraniec Parcele 54; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.9.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 stycznia 2013 roku Spółce z o.o. ENERGA OŚWIETLENIE ul. Rzemieślnicza 17/19; 81-855 Sopot  

zamówienie na:

Odnowę budynku Centrum Komunikacji Społecznej w Zgłowiączce

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.7.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 19 listopada 2012 roku Firmie Ogólnobudowlanej INSTALTECH Józef Sławianowski ulica Budowlanych 5/12; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.6.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 października 2012 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 października 2012 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.5.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2012  12:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 października 2012 roku: część pierwsza zamówienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek, część druga zamówienia - Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 23/1A 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.4.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 września 2012 roku (część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma zamówienia) Zakładowi Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3; 88-300 Mogilno  

zamówienie na:

Remont świetlicy w Smogorzewie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.3.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 11 września 2012 roku Konsorcjum: lider -Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski ul. Budowlanych 5/12 87-800 Włocławek, partner INWESTLUKA Łukasz Sławianowski ul. Budowlanych 5/12 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.2.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 sierpnia 2012 roku Przedsiębiorstwu Transportowemu EUROTRANS Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

Dostawę gruzu betonowo-ceglanego

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ulica Słowackiego 22
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp.272.2.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 27 lipca 2012 roku Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "KACZMAREK" Jacek Kaczmarek Józefowo 9; 87-865 Izbica Kujawska 

zamówienie na:

Dostawę gruzu i kamienia wapiennego

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych sp.o.o. w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia - część druga (dostawa kamienia wapiennego) powierzono w dniu 13 lipca 2012 roku Przedsiębiorstwu Transportowemu EUROTRANS Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11; 88-100 Inowrocław. Część pierwszą zamówienia - unieważniono w dniu 16 lipca 2012 roku 

zamówienie na:

Kompleksowe usługi szkoleniowe wraz z realizacją programów wsparcia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Lubraniec, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

zamawiający: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.M-GOPS.272.01.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2012  16:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia udzielono w dniu 25 czerwca 2012 roku Regionalnemu Centrum Integracji Europejskiej ul. Toruńska 148; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowa świetlicy w Redczu Wielkim Parcele i rozbudowa świetlicy w Siemnówku

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 czerwca 2012 roku: część pierwsza zamówienia Konsorcjum: lider - Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski ul. Budowlanych 5/12; 87-800 Włocławek, partner: INWESTLUKA Łukasz Sławianowski ul. Budowlanych 5/12; 87-800 Włocławek, część druga zamówienia: Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Jan Cezary Błaszczyk ul. Planty 61; 87-800 Włocławek 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)