Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

Kompleksową usługą oświetleniową na terenie gminy i miasta Lubraniec

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.19.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  15:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 12 stycznia 2012 roku spółce z o.o. ENERGA Oświetlenie z siedzibą 81-809 Sopot ul Grottgera 7 

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.2.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  14:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2011 roku Spółce z o.o. PETROMAN II Lubraniec Parcele 54; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.272.18.2011
wartość: powyżej 14 000 euro 193 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  14:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2011 roku Spółce z o.o. PETROMAN II Lubraniec Parcele 54; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Utrzymanie czystości na ulicach, placach, parkingach i chodnikach Lubrańca

zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.17.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 grudnia 2011 roku Panu Józefowi Rosołowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn Usługi Komunalne Józef Rosołowski ul. Biskupa Lubrańskiego 15; 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Wykonanie pokrycia dachowego

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.16.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 grudnia 2011 roku Zakładowi Remontowo-Budowlanemu WZ Zbigniew Wysocki ul. Mickiewicza 23 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.15.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 28 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 14 listopada 2011 roku Bankowi Pocztowemu S.A. Oddział Włocławek, ulica Chopina 54 B; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.14.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 19 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 października 2011 roku spółce z o.o. TRANS-KOL ul. Toruńska 186 62-600 Koło 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 19 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 października 2011 roku Spółce z o.o. TRANS-KOL PALIWA ul. Toruńska 186 62-600 Koło 

zamówienie na:

Dostawę wraz z transportem kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.13.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 12 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 18 października 2011 roku Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu Franciszek Żywiczyński Krzywosądz 88-210 Dobre 

zamówienie na:

Budowę i przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.12.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 10 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono: -część pierwsza zamówienia w dniu 26 października 2011 roku Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek, część druga i część trzecia zamówienia w dniu 28 października 2011 roku Zakładowi Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Odnowę poczekalni autobusowej w Lubrańcu

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.11.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 16 września 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 12 października 2011 roku Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Jan Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowę przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 8 września 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 06 października 2011 roku Zakładowi Usługowemu Wodno-Kanalizacyjnemu i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.9.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 20 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 03 sierpnia 2011 roku Przedsiębiorstwu Transportowemu "EUROTRANS" Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

Przekształcenie systemu ciepłowniczego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.7.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 7 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 25 lipca 2011 roku MB-SYSTEM Maciej Bieniecki Szpetal Górny, ul. Płocka 38 87-811 Fabianki 

zamówienie na:

Kompleksowe usługi szkoleniowe wraz z realizacją programów wsparcia dla osób bezrobotnych z terenu gminy Lubraniec.

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.M-GOPS.272.01.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. kwot unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2011  16:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 28 czerwca 2011 roku Regionalnemu Centrum Integracji Europejskiej ul. POW 20/22 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.8.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 17 czerwca 2011 roku: - część pierwsza zamówienia: NORDWECO Sp z o.o. ul. Wieniawskiego 21; 71-130 Szczecin, - część druga zamówienia: ALTAY EAST EUROPE Sp z o.o. ul. Młynarska 7 01-205 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 13 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 maja 2011 roku Przedsiębiorstwu Transportowemu 'EUROTRANS" Tomasz Jasiak ul. Morelowa 11 88-100 Inowrocław 

zamówienie na:

Termomodernizacją budynków PSP w Lubrańcu

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.3.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2011  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 25 maja 2011 roku AD Building Agata Pełka ul. J.Matejki 9/6 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.4.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 20 maja 2011 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu HAWEX Wiesław Chrzanowski ul. Toruńska 104a 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Termomodernizację szkół w Kłobi i Zgłowiączce

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2011  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 kwietnia 2011 roku Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Jan Cezary Błaszczyk ul. Planty 61; 87-800 Włocławek 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »