Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.6.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 01.06.2023 roku 

zamówienie na:

„Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.4.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 6 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 19 maja 2023 roku 

zamówienie na:

Dostawę kamienia wapiennego

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.5.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 4 kwietnia 2023  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania - zawarta umowa 

zamówienie na:

Budowa skateparku w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.3.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 24 marca 2023  09:00
wynik postępowania: zawarta umowa 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych – I etap”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.2.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2023  09:00
wynik postępowania: zawarta umowa 

zamówienie na:

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.1.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 23 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: zawarta umowa 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)