Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Remont dróg gminnych 192007C ul. Nowej od km 0+000 do km 0+227 oraz 192037C ul. Rzemieślniczej od km 0+008 do km 0+048”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.9.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2023  09:00

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annowo”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.271.8.2023
wartość: powyżej 130 000 zł i poniżej tzw.progów unijnych
termin składania ofert: 4 sierpnia 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)