POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Na podstawie art. 182 fi 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz, U,z 2022r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., 

Komisarz Wyborczy we Włocławku I 
postanawia, co następuje:


czytaj treść postanowienia ... (647kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Felińczak - Komisarz Wyborczy we Włocławku I (25 września 2023)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2023, 13:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163