Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie podziału Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania

Na podstawie art.16 F33 ustawy z dnia 26 stycznia2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 fi 1l ustawy z dnia5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i2418 oraz z 2023 r. poz.497), 

Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje:


czytaj treść postanowienia ... (646kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Felińczak - Komisarz Wyborczy we Włocławku I (29 maja 2023)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 sierpnia 2023, 10:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124