Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Lubrańcu w sprawie Wyborów na Ławników Kadencji 2024 - 2027

Uchwała Nr XLVI/435/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania i przedstawienia radzie miejskiej kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądu Rejonowego we Włocławku

Uchwała Nr XLVI/436/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Wybory Ławników - regulamin głosowania
Uchwała Nr XLIX/452/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz do Sądu Okręgowego we Włocławku na okres kadencji w lat

Wybory ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024-2027
Uchwała Nr XLIX/453/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024-2027

Wybory  ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku
Uchwała Nr XLIX/454/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024-2027

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (12 października 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (12 października 2023, 09:19:58)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (27 października 2023, 10:18:24)
Zmieniono: publikacja uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162