Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek

Burmistrz Lubrańca informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  pn. ,,Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek”.

Jednocześnie informujemy o wszczęciu w dniu 05 marca 2022 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. ,,Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek” w trybie podstawowym bez negocjacji.
Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00076676/01

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Termin złożenia oferty: do dnia 21 lutego 2022 roku do godziny 1400
Termin wykonania:  do dnia 29 kwietnia 2022 roku 
 
Warunki zamówienia (436kB) pdf
Druk - formularz oferty (323kB) word
Projekt umowy (1085kB) pdf
Druk - Oświadczenie (319kB) word
Dokumentacja projektowa (7464kB) pdf
Kosztorys ofertowy (274kB) pdf
SST (323kB) pdf
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (400kB) pdf
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (218kB) pdf
 Zamawiający – Gmina Lubraniec w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł  pn. ,,Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek”, niniejszym przekazuje treść otrzymanych pytań  wraz z odpowiedziami  (wyjaśnieniami), które stają się wiążące przy składaniu ofert.
 Zamawiający – Gmina Lubraniec informuje, że w dniu 22 lutego 2022 roku o godzinie 10:00    w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubrańcu nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019  roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z późn. zm.) właściwe dla zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek
 
Informacja z otwarcia ofert (262kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (11 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (11 lutego 2022, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (5 marca 2022, 15:31:29)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 437