Utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec

W odpowiedzi na e-maila w sprawie udzielenia wyjaśnień w odniesieniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że:
- przygotowanie Placu 3-Maja do uroczystości państwowych nie generuje dodatkowych kosztów dla Wykonawcy. Są to prace, objęte umową, których wykonanie (ze szczególną starannością ) należy uwzględnić w terminie  przypadających świąt państwowych.
- wzdluż ulicy Nowomiejskiej znajdują się pasy zieleni obsadzone berberysami, które wymagają pielęgnacji oraz podkaszanie trawy.
- na terenie miasta Lubraniec znajduje się 286 sztuk drzew, które wymagają cięć pielęgnacyjnych i formujących (w okresie zimowym) oraz stałej pielęgnacji w ciągu roku,
- tereny zielone na terenie miasta i gminy Lubraniec  stanowią tereny o powierzchni około:     20 617,00 m2 w tym: tereny pokryte trawą - 17 399,00 m2, tereny obsadzone krzewami -       3 218 m2, tereny do odśnieżania  i uszorstniania - 9 237 m2.
W miejscowości Sułkowo gmina Lubraniec - klomb o powierzchni około 623 m2 pokryty trawą z krzewami tawuły.
- budżet na 2022 rok zostanie uchwalony 29 grudnia 2021 roku.
Jednocześnie informuję, o zmianie projektu umowy w zakresie § 6 oraz załącznika do umowy

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec, zgodnie  z załączonymi warunkami zamówienia
Termin złożenia oferty: do dnia 09 grudnia 2021 roku do godziny 1000


 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (2 grudnia 2021)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (2 grudnia 2021, 10:32:41)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (7 grudnia 2021, 14:53:41)
Zmieniono: Wyjaśnienia warunków zamówienia. Zmiana projektu umowy wraz z załącznikiem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320