Dostawa kamienia wapiennego na terenie Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca 

zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego pn:
 
Dostawa kamienia wapiennego o frakcji 0-31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich (jakość kamienia: klasa - II, gatunek – I) w szacunkowej ilości do 2 470 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec. 

Zadanie obejmuje transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Dostawa na poszczególne drogi przebiegać będzie zgodnie z bieżącymi zleceniami, określającymi zakres, lokalizację i termin realizacji dostaw. prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019) – o wartości poniżej 130 000 zł.

Ofertę należy składać do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urzędzie Miejskim w Lubrańcu 
ulica Brzeska 49; 
87-890 Lubraniec – pokój nr 2 (sekretariat) 

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest do oferty załączyć:

1) wypełniony formularz oferty.


Do pobrania poniżej:


metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (30 czerwca 2021)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 czerwca 2021, 14:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330