ZP.271.10.2019 - Dostawa oleju opałowego - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2018.1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na Dostawę oleju opałowego

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (4 października 2019)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (4 października 2019, 09:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546