ZP.271.4.2018 - odpowiedź na pytanie oferenta

Burmistrz Lubrańca w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na: ,,Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Lubrańcu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Lubraniec w roku 2018 r.”
Odpowiedź na pytanie oferenta (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (15 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (15 lutego 2018, 10:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457