Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu, podaje do publicznej wiadomości Plan zamówień publicznych na 2018 rok [...]

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu, podaje do publicznej wiadomości: [...]

metryczka