Gmina Lubraniec

Gmina Lubraniec

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku [...]

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku [...]

Plany zamówień publicznych na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku [...]

Plany zamówień publicznych na 2017 rok

Zgodnie z art. 13a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku. [...]

metryczka