Oświadczenia majątkowe w 2015r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza .

Krzysztof Wrzesiński (691kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marcin Czarniak (316kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (332kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (623kB) pdf - Sekretarz Gminy

Agnieszka Skalska-Krawczyk (269kB) pdf Dyrektor ZOEASiPS

Maria Brzezińska (527kB) pdf   - Kierownik MGOPS w Lubrańcu

Anna Bacciarelli (481kB) pdf   - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu

Barbara Wysocka - Czajka (259kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (572kB) pdf   - Dyrektor PSP w Sarnowie

Joanna Olejniczak (257kB) pdf - Dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Przemysław Sadziński (630kB) pdf - Dyrektor ZS w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (324kB) pdf - Zastępca Dyrektora ZS w Lubrańcu

Krzysztof Górniewicz (581kB) pdf - Dyrektor ZS w Kłobi

Leszek Borkowski (543kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Anna Jakóbowska (550kB) pdf - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (591kB) pdf - - Dyrektor LCDK w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (525kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (494kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki


Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok:

Piotr Sławianowski (579kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Gralak (1256kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (1059kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Anna Przybysz (777kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (1049kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Jacek Kowalewski (1091kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1110kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1139kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Józef Żakowski (1070kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (1088kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1106kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1122kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Lewandowski (1128kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (1107kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1083kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Oświadczenia majątkowe osób, które w 2015 roku zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska .


Joanna Olejniczak (1115kB) pdf - w związku z powierzeniem stanowiska  Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Krzysztof Górniewicz (643kB) pdf - w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Kłobi

Krzysztof Górniewicz (637kB) pdf - w związku z ponownym powierzeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Kłobi

Elżbieta Strzałkowska (1298kB) pdf - w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

metryczka


Wytworzył: Administrator (23 września 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 września 2015, 08:53:46)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (1 lipca 2016, 09:55:07)
Zmieniono: publikacja oświadczeń: Burmistrza Lubrańca i Przewodniczącego R.M.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6933