Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lubrańca na początek kadencji 2014-2018

Krzysztof Wrzesiński (1294kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

na początek kadencji 2014-2018

Piotr Sławianowski (1143kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu

na początek kadencji 2014-2018


Stefan Gralak (1248kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (1165kB) pdf - Radna Rady Miejskiej


Anna Przybysz (1142kB) pdf - Radna Rady Miejskiej


Magdalena Rybowska (915kB) pdf - Radna Rady Miejskiej


Jacek Kowalewski (1179kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Waldemar Majewski (1114kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Jacek Urbański (1272kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Józef Żakowski (1087kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Lesław Stanisławski (1149kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Mariusz Podczarski (1094kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Mirosław Stefański (1163kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Stefan Szczupakowski (1164kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Waldemar Lewandowski (1072kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Zbigniew Siewierski (1124kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (26 stycznia 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2015, 11:18:24)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (23 lutego 2015, 11:35:23)
Zmieniono: publikacja oświadczeń majątkowych burmistrza i przewodniczącego r. m.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6424