Oświadczenia majątkowe w 2013r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Krzysztof Wrzesiński (1249kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marcin Czarniak (636kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (669kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (1186kB) pdf - Sekretarz Gminy

Grażyna Szortyka (695kB) pdf - Kierownik USC

Andrzej Kolanowski (1084kB) pdf - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Mirosław Lewandowski (978kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (1049kB) pdf - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki

Leszek Borkowski (1024kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Agnieszka Skalska-Krawczyk (546kB) pdf - Dyrektor ZOEASiPS

Anna Jakóbowska (1010kB) pdf - Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (1023kB) pdf - Dyrektor MGOK w Lubrańcu

Maria Brzezińska (1073kB) pdf - Kierownik MGOPS w Lubrańcu

Przemysław Sadziński (1144kB) pdf - Dyrektor ZS w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (1085kB) pdf - Zastępca Dyrektora ZS w Lubrańcu

Krzysztof Górniewicz (1092kB) pdf - Dyrektor ZS w Kłobi

Barbara Wysocka Czajka (1179kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Elżbieta Jażdżewska (1081kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Elżbieta Strzałkowska (1137kB) pdf - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Anna Bacciarelli (946kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu


Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok:

Kazimierz Magos (1032kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Jankowski (1070kB) pdf
- Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (1090kB) pdf
- Radna Rady Miejskiej

Jolanta Jędrzejewska (1098kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Dariusz Jaroński (895kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jan Kobiela (1065kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (1135kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (1104kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (1095kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Paweł Koprowski (1078kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (1154kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Gralak (1215kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Władysław Lewandowski (1049kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (1088kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (1109kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 sierpnia 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 sierpnia 2013, 11:48:02)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (24 października 2019, 07:48:32)
Zmieniono: usuniecie oświadczeń majątkowych w związku z upłynięciem terminu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7814