Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)[1], art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)[2] oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587)

zarządzam, co następuje:


czytaj treść zarządzenia....








metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 czerwca 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2018, 13:35:31)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2018, 13:38:47)
Zmieniono: modyfikacja nagłówka z "Konkursu" na "Konkurs"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 347