Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


O g ł o s z e n i e
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca informuje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:   ”budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW na działkach o nr ewid. 61 i 62 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Biernatki, gmina Lubraniec„
Ogłoszenie (108kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (10 lipca 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (10 lipca 2013, 08:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342