Informacja dotycząca siedziby OKW nr 4 w Dąbiu Kujawskim oraz zasady głosowania wyborców niepełnosprawnych

  1. Z uwagi na zbliżające się wybory do Sejmu Senatu RP zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 października 2011r. uprzejmie informuję, że w obwodzie Nr 4 obejmującym sołectwa : Dąbie Kujawskie, Annowo i Bodzanowo, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu Kujawskim.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 05 stycznia 2011r. - kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny może głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
  3. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa powinien być zgłoszony do burmistrza, najpóźniej w 10 dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 29.09.2011r., na drukach określonych rozporządzeniem MSWIA z dnia 27 lipca 2011r., natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 18.09.2011r..
  4. Do głosowania korespondencyjnego wyznaczona została OKW Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Lubrańcu.
  5. Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla OKW, wyznaczonej do głosowania korespondencyjnego.
  6. W myśl art. 40a w/w ustawy wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
  7. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych alfabecie Braille'a, wyborca powinien zgłosić do burmistrza, w terminie do 14 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 25.09.2011r..
  8. W przypadku głosowania korespondencyjnego i przy użyciu nakładek Braille'a zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
  9. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w UG i M pok.17 lub telefonicznie pod numerem /54/ 286 2013 lub /54/ 286 2498.
Burmistrz
Gminy i Miasta Lubraniec
Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (15 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 sierpnia 2011, 14:43:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2100