UCHWAŁA Nr XI/65/2007

RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. 1 ) oraz w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. 2 )

                                       R a d a  M i e j s k a  u c h w a l a :

                                                            § 1

Na podstawie protokołu (56kB) pdf komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych według załącznika (73kB) pdf do niniejszej uchwały.

                                                           § 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

                                                          § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.
                                                                               PRZEWODNICZĄCY
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu


                                                                              RYSZARD CZYNSZAK

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.


2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664.


Wytworzył: Alicja Świercz (17 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (19 października 2007, 11:33:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (8 czerwca 2011, 10:57:53)
Zmieniono: zmiana struktury BIP dot. wyborów ławników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1681

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij