Uchwała Nr 2/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2023 r. 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania 

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach: 

Przewodniczący: Beata Piłatowska 
Członkowie: Halina Strzelecka 
Karol Bednarek 

uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Lubraniec w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.

Do pobrania Treść uchwały (102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (24 listopada 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (30 listopada 2022, 14:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62