Uchwała Nr 9/D/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2020 roku

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach:


Przewodniczący -Karol Bednarek

Członkowie                -Jan Sieklucki    
                                           -Halina Strzelecka


działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)


uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok

czytaj dalej... (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (30 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (3 lutego 2020, 08:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76