Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu uch działania w osobach
 
Przewodniczący - Karol Bednarek

Członkowie     - Jan Sieklucki
                               - Halina Strzelecka
 
działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869)
uchwalił, co następuje:


zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Lubraniec za pierwsze półrocze 2019 roku


czytaj treść uchwały (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Bednarek - Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (26 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (26 sierpnia 2019, 11:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93