Uchwała Nr 15/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9
listopada 2017 roku (ze zmianami), w osobach:

Przewodniczący - Jan Sieklucki
Członkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińska

działając na podstawie art. 13 pkt. 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po analizie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty
długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2026 oraz uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na
2018 rok

uchwalił, co następuje :

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Jan Sieklucki Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (17 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2018, 11:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197