U c h w a ł a 13/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2018 rok.

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach:

Przewodniczący - Jan Sieklucki
Członkowie: - Halina Strzelecka, Elżbieta Osińska

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), a także
Zarządzeniem Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9
listopada 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania, po analizie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec
na 2018 rok

uchwalił, co następuje :

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Jan Sieklucki (17 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2018, 11:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152